lezersreacties

Aukje meens

Ik vond Edushock interessant, omdat ik denk dat veel mensen door het boek wakker geschud worden dat er een verandering in het onderwijs nodig is. Door te benoemen dat China ons voorbij is gegaan, geeft al aan dat wij ook moeten gaan veranderen. De praktische tips werken hier erg verhelderend! Daarbij vind ik de vormgeving van het boek geweldig!  

Onderwijskundige

Arjan Moree:

  1. Wilde vroeg gaan slapen, maar Edushock  zorgde ervoor dat ik maar door bleef lezen. Leuk boek, herkenbare tips, aanrader! 

    Docent geschiedenis bij Penta College CSG Scala Rietvelden

    Raf Vandeweerdt:

Edushock is echt een geweldig boek! Leest vlot, blijft hangen en zet aan tot nadenken.
Ik vermoed dat dit boek een heleboel mensen kan mobiliseren om kritisch naar het huidige onderwijs te kijken en hierbij een duw in de richting van innovatie te geven!

De tips op lkr – lln – schoolniveau zijn ook interessant/haalbaar/bruikbaar. Naast het boek van Peter Hinssen (Digitaal is het nieuwe normaal), staat ook Edushock op mijn bestsellerlijst van de voorbije 12 maanden!

Zorgcoördinator Scholengroep 14 en Go! De Sprong

Bram Bruggeman:

Laat ons eerlijk zijn: als we moeten wachten op overheden die ons zullen zeggen wat we moeten doen? Weer een hervorming? De nieuwe VOET: zien jullie het zitten? Neen, onderwijs wordt gemaakt door mensen, niet door woorden.

Zullen we het heft in eigen handen nemen? Dan kan Edushock (een) (het) verschil maken ...

 Dit boek is een goede combinatie van ‘nieuwe’ didactische inzichten met de nieuwe technologie die ons (en vooral onze kinderen) omringt.

Wat ik heel goed vind aan dit boek is dat het makkelijk verteerbaar is. Het bevat interessante tips voor zowel leerling, leerkracht als directie.

En juist die eenvoud is een sterk pluspunt! Less is more. 

Je hoeft geen technisch expert te zijn. En dat is – volgens mij – wat we nodig hebben. Geen ellenlange onderzoeksresultaten, maar concrete tips. Leerkrachten: unite! Edushock!

Leerkracht bij Het Perspectief 

 

Tjeu Seeverens

Edushock, dat in Nederland heel wat twittersupport kreeg, is gedurfd, benoemt vaardigheden die leerlingen in de toekomst heel goed van pas komen bij de beroepen die nu nog niet bestaan :-), is verrassend van opzet – zeker ook in de opbouw van de praktische tips – en is dankbaar leesvoer voor visionairs. Alleen die fluoriderende kleur wordt steeds irritanter onder het lezen. Gelukkig staat de opmerkelijke inhoud garant voor doorlezen…. Deze keer dus geen bloemen maar louter complimenten uit Nederland… 

Directielid en creatief leider/ algemeen coördinator TalentenAcademie SVO|PL |  Beleidsadviseur College van Bestuur SVO|PL 

 

Danny Pijls

Jullie huldigen een mooi uitgangspunt: in maatschappij, onderwijs,… is veel gewijzigd. Hoe daarop inspelen met je eigen middelen (brains, fantasie, creativiteit, …). De verantwoordelijkheid ligt bij onszelf.

Opbouw: origineel, je kunt zappen doorheen het boek. Het is een doe-boek. Tips voor verschillende geledingen zijn prima. Het geeft het signaal van gezamenlijk antwoord bieden op de toekomst (leerling, leraar, beleid,… maar ook intergenerationeel).

Vormgeving: flits en educatief (al vind ik sommige delen in fluo moeilijk leesbaar).

De tekst heeft regelmatig het statuut van ‘I have a dream’. Dit is waardevol zolang de lezer het zo interpreteert. Bv. p. 42-44 beschrijving van school is nogal zwart-wit (bv. verschillende zaken van p. 44 [schema] behoren al tot de realiteit). Toch zit het boek vol prikkels, vol aanzetten en zelfs concrete verwijzingen (websites e.d. ). De literatuurlijst achteraan is eveneens waardevol.

Als klassiek filoloog ben ik een typisch product van de oude leerstijl: frontaal lesgeven, veel memoriseren,… als leraar Grieks/Latijn heb ik altijd gezocht naar nieuwe vormen van lesgeven (coöperatieve werkvormen, AV-media, literaire werken laten hertalen in andere vormen van expressie,…). Als directeur en coördinerend directeur is mijn focus weer ruimer komen te liggen: de school als lerende organisatie waarbij iedereen leert, blijft leren, van elkaar leert, externe impulsen integreert,…

Zo zie ik het boek als een eyeopener, een aanzet tot discussie. De vragen, stellingen, … zijn uitdagers. Ik huldig graag het principe ‘én-én’ ipv ‘of-of’. Zo integreer ik toekomst-ideeën uit Edushock in mijn oude, nieuwe en recente leerstijl. Synergie leidt tot synthese!

Bedankt voor de impulsen!

Coördinerend directeur KSLeuven

Jolien Pollet

Edushock vind ik het uitdagende antwoord op de praktijk. Uitdagend omdat leerkrachten op een andere manier naar hun leerlingen gaan kijken; zij kunnen immers een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van de lessen vanuit hun referentiekader en ervaring. Leerlingen zijn naast leerkrachten, mede-eigenaar geworden van hun eigen leerproces. Leerlingen dragen daar ook verantwoordelijkheid voor en zijn intenser bij hun eigen ontwikkeling betrokken. Dat betekent dat leerkrachten een andere rol toebedeeld krijgen (onderwijzigers). En het is juist die rol die het voor leerkrachten veel boeiender zal maken om hun vak uit te oefenen. Dat vraagt van beide creativiteit in het proces. Creativiteit zal ervoor zorgen dat ieder beter zijn talenten zal kunnen inzetten. Onderwijs als zodanig zal breder worden gezien: ‘leren’ en ‘ontwikkelen’ zit immers in alles en is er altijd. En het is allerminst aan leeftijd gebonden. Het idee van lichthuizen van kennis lijkt dan ook een logisch gevolg van dit alles

Onderwijsvormgever

reinhilde Van den Abbeele

Edushock : maandagmiddag in de brievenbus, maandagnamiddag uitgelezen….
Al wat ik las, komt overeen met hoe ik onderwijs zie :
Leerstofjaarklassensysteemdoorbrekend, vertrekkend vanuit passies en talenten, rekening houdend met MI… werken met mindmapping (ook bij de kleuters)….
Niet langer een enkele leerkracht voor de klas (basisonderwijs)…
Inzetten op passies en talenten van leerkrachten…

‘Onderwijzigen’, of de ‘Switch 2D -> 3D onderwijs’ , zoals Jef Staes het noemt.
Ik las het ook in Edushock
Het boek las als een trein….
Het heeft me geboeid van de eerste tot de laatste bladzijde, perfect match met mijn visie op…

Pedagogisch begeleider Tweedelijnsondersteuning Kleuterparticipatie

Georges Vanoirbeek

Ik wil jou en je mede-auteurs feliciteren met het boek 'Edushock'  dat een blik werpt op het leren van en voor de toekomst. De hierin ontwikkelde ideeën kan ik onderschrijven. Ze betekenen een bevestiging van ons schoolconcept. Innovatie gebeurt best van binnenuit.

Een vijftal jaren geleden startten we met een denkgroep van afgevaardigenden vanwege het scholennetwerk Serviamus en de KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg).  We ontwikkelden een schoolconcept voor de toekomst (idealiter van 0 tot 21 jaar).

Dit heeft o.a. concreeet geleid tot de oprichting van een innovatieve basisschool te Hasselt-Kuringen, Mijn School op de Hei (zie mijnschool.kt-scholengroep.be). Deze school - nog steeds in ontwikkeling- is een soort labo-situatie waarin we ons concept uitproberen, met respect voor de kinderen (2,5 tot 12 j) die er momenteel school lopen. De grote uitdaging blijft uiteraard om bestaande scholen (basis- en secundair onderwijs) van het netwerk te transformeren naar leeromgevingen van de 21ste eeuw.

Beleidsverantwoordelijke Serviamus vzw - Netwerk van scholen

Joelle Van De Peer

Heb net jullie boek doorgenomen en word er helemaal enthousiast van. De verhalen, korte teksten, tips en links… geeft echt veel informatie, die toch snel verwerkt is.

Zakelijk coördinator Centrum Nascholing Onderwijs/Centrum voor Andragogiek

Thierry Declerck

Heel inspirerend en toegankelijk boek. De auteurs geven voornamelijk praktische tips die vandaag meteen toepasbaar zijn; voor een pragmatische en onconventionele weg naar beter en efficiënter onderwijs en opvoeding. Iedereen kan altijd tegelijk leerling en lesgever zijn. En het vraagt alleen interesse en wilskracht. Dit boek verdwijnt na het lezen niet in mijn boekenkast, maar zal in meerdere handen terechtkomen!

Creative Designer

Sadia Jurgens

Het leuke aan het boek, dat je met de tweets kan zappen. Hierdoor kan je de informatie die je zoekt terug goed opzoeken en hoef je het niet in één ruk uit te lezen. Je kan het boek lezen volgens eigen tempo en believen.
Wat mooi en tegelijkertijd ook spijtig is, het voorbeeld van bevooroordeelde leerkrachten. Een leerling die zich verveelt in de klas wordt snel aanzien als een nutteloze leerling, terwijl die leerling zijn passies buiten school wel beleeft. Het volgende fragment in het boek zegt hierover genoeg:
Er was eens een leraar muziek in Liverpool. In een bepaald jaar had hij twee studenten die er weinig van bakten. Hun namen waren Paul McCartney en George Harrison. Ze zaten er verveeld bij en leken helemaal niet van muziek te houden. Achteraf bleek dat die leraar de helft van de Beatles in zijn klas had en het niet eens wist. Uit 'Het Element' van sir Ken Robinson
Ook de benaming leerkracht is zo not-done. Die nieuwe benaming 'onderwijziger' (onderwijzer klonk altijd al beter) klinkt veel inclusiever.
Het samenvoegen van de zintuigen (How to think like Leonardo Da Vinci) is geweldig ,rekening houden met ieder zijn zintuigelijke waarneming.
De aanbevolen websites waar jezelf creatief mee aan de slag kunt gaan zijn een meerwaarde.
Shocking:
- beschrijven van het belang van cultuur en wetenschap in evenwicht te houden. Niets zo leuk als leerkrachten die meegaan in de passies van de leerling, films, festivals, concerten en kunst.
- beschrijven van het belang van verschillende culturen. Het is belangrijk dat er niet alleen oppervlakkig stil wordt gestaan bij culturele diversiteit.
Het is een schitterend boek een werkboek dat ik regelmatig zal gebruiken.
Door het boek te lezen voel ik terug meer passie vloeien in het werk dat ik doe. Het zien van mentale verandering in het leer onderwijs is het begin van een nieuwe mentaliteit.

Onderwijziger in spe

Ides Callebaut

Ik heb altijd gewerkt als docent taaldidactiek in een lerarenopleiding en op het einde van mijn loopbaan als pedagogisch begeleider. Nu ben ik al vijf jaar op pensioen. Ik heb Edushock dus op een andere manier gelezen dan iemand die aan het begin van zijn carrière staat of op een gevorderde leeftijd nog moet bijscholen.

Ik heb me afgevraagd of ik nog zou mee kunnen. Ik zou natuurlijk moeite hebben met de media waarin ik de laatste jaren niet altijd meegegaan ben. Maar ik zou me laten helpen door mijn studenten. Ik ben nogal voor een wederkerige relatie tussen studenten of leerlingen en hun docenten of leraren. Dat lijkt me dus geen probleem.

Ik heb ook gezocht of ik toch niet een beetje mee was met wat de auteurs belangrijk vinden. Tot mijn blijdschap vond ik van wel, maar dat hoef ik hier niet uit te leggen. Dat wil ook zeggen dat ik het bijna altijd heel erg eens was met wat de auteurs voorstelden en wat ze belangrijk vonden. Bijvoorbeeld met hun openheid tegenover wat in andere landen en culturen gebeurt, hun zoeken naar verbanden tussen kennis en kunst, het belang dat ze hechten aan creativiteit en, als ik me niet vergis, ook aan humor, het verband dat ze zien tussen leren en een beter mens worden. En vooral het besef dat een andere maatschappij ook een ander onderwijs nodig heeft, iets wat veel onderwijsmensen niet willen inzien.

Er waren dingen die ik anders aangepakt heb en waaraan ik nu zou moeten werken. Vooral mijn studenten leren omgaan met studiemateriaal dat op het internet beschikbaar is. Ik heb zelf met heel veel plezier de soms moeilijke informatie die mijn studenten nodig hadden, bewerkt zodat die voor hen toegankelijker was. Ik zou dat nu minder doen en hen zelf meer op zoek laten gaan. Dat moeten ze later immers ook kunnen doen. Ik zou ook proberen om studenten met een andere manier van leren de kans te geven om dat op hun manier te doen.

Ik heb het boek al aangeraden aan mijn jonge opvolgers.

Aangezien ik zelf teken en veel belang hecht aan grafische vormgeving, apprecieer ik dat die dingen ook gebruikt worden als didactische hulpmiddelen, maar de witte tekst in een oranje achtergrond vind ik niet erg leesbaar en de tekeningen konden beter. Maar niets kan perfect zijn en ook dat is sympathiek, vind ik. Een teken dat men zoekt en probeert.

Saskia Smet

Ik heb vorige week Edushock quasi in 1 ruk uitgelezen ! 

Layout en opzet is gewoon flashy en dwingt je om anders te gaan denken & lezen !  Ook de tekeningen zijn verrassend.

Mijn impressie: Inspiratie & veel stof tot nadenken. Verbinding van vele dingen waar ik al van gehoord had in andere domeinen, toegepast op onderwijs, echt vernieuwende combinaties ondanks het feit dat jullie geen specifieke tips geven voor ouders, voel ik me wel aangesproken. 

Ik vind de afwisseling tussen de verschillende delen: tweets, verhaal, achtergrond info, tips voor leerkrachten, ... aangenaam om te lezen en mijn brein krijgt genoeg afwisseling om niet af te haken; vermits hetzelfde stramien telkens herhaald wordt is er voldoende structuur (ook al lijkt dat compleet tegenstrijdig met wat ik hiervoor zeg, heb ik beiden nodig)

Ik hoop dat ik mijn zoon kan overhalen om het ook te lezen (hij is geen lezer): hij is al 2 jaar aan het aftellen om het middelbaar achter zich te kunnen laten en echt te kunnen kiezen voor zijn passie (wiskunde/wetenschappen in combinatie om technisch zelf te kunnen experimenteren met wat ze berekenen en ontwikkelen). Middenjury vind hij zelf geen optie omwille van sociale contacten & vaardigheden, nog 1 jaar te gaan. Velen vinden dit een "luxe"probleem, maar dat is het verre van. Het onderwijs waarover jullie dromen, zou echt iets voor hem zijn!

Het is een hoopvol manifest om de toekomst van het onderwijs anders te gaan organiseren en te kiezen voor talent ipv eenheidsworsten.

Coach, Trainer en Consultant bij Beeldspiegel - Anders durven bekijken -

Lucas Van De Paer:

Boek in één ruk uitgelezen. Nu wat laten bezinken en dan terug lezen en proeven van deel na deel. Prachtig werk. Sluit prachtig aan bij mijn filosofie over het onderwijs. Dus nu leerkrachten warm maken om het te lezen.

Eerste en voorlopig enige Google leerkracht van België

Tom Hofkes:

Ik heb genoten van jullie boek.  Lang geleden dat ik nog een boek heb gelezen waar ik kanttekeningen in maakte, verder info ging opzoeken, …

Praktisch opgesteld.  Veel onderdelen zijn heel toepasbaar. Dit boek is met glans door de SUCCES-filter gehaald. Meer van dat!

Leerkracht Heilig Graf Turnhout

Jan Denys:

Leestip. Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst. Lannoo Campus. Minister Smet, bestel exemplaar voor elke leerkracht aub.

Directeur Corporate Communication and Public Affairs and labour market expert Randstad
Auteur van 'Uw Werk, Uw Merk'

Elke Spooren:

" Ik was net nog verder in het boek aan het lezen. Moeilijk opzij te leggen :-) De tips die telkens meegegeven worden voor leerkrachten, leerlingen en beleid zijn echt goed! Ik had er hoge verwachtingen over en die lijken, bij eerste doorbladering, zelfs overtroffen te worden. Een hele dikke proficiat voor dit knappe werk! Perfecte timing overigens. Hier heeft het onderwijsveld nood aan én ik merk dat men ook echt meer en meer open staat voor processen van vernieuwing. Niet alleen omwille van de externe druk, die ongetwijfeld toeneemt en dat volgens mij nog exponentieel zal blijven doen, maar ook vanuit een intrinsieke motivatie, een overtuiging dat ook het onderwijsgebeuren en de onderwijscontext zich voortdurend moet aanpassen aan en liefst vooraf voorbereiden op de maatschappelijke evoluties. Goed, ontwikkelingsgericht onderwijs moet jonge mensen immers de basis, het fundament bieden voor permanent, levenslang leren. Dan is het cruciaal dat ook het onderwijs zelf beschikt over de nodige dosis reflectief, creatief en innovatief vermogen! "

Domeincoördinator Schoolbeleid: Centrum Nascholing Onderwijs - Centrum voor Andragogiek vzw

boven


Volg je ons ook op Twitter? Edushock publiceert er dagelijks tweets over onderwijs en levenslang leren.

Edushock community met heel wat interessante discussies over toekomstig onderwijs met diverse honderden leden.

Treed toe tot de Edushock Facebook community en geniet van prachtige filmpjes over onderwijs en creativiteit.